Kreskowanie

Ustaw właściwości wzoru kreskowania lub zapisz nowy wzór kreskowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obszar - Kreskowanie.

- Kreskowanie.


Kreskowanie

Wyświetla listę dostępnych wzorców kreskowań. Można także modyfikować lub tworzyć własne schematy kreskowań.

note

Aby zmienić nazwę wzoru kreskowania, zaznacz wzór, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę. Aby usunąć wzór kreskowania, zaznacz wzór, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń.


Dodaj

Dodaje niestandardowy wzór kreskowania do bieżącej listy. Określ właściwości wzoru kreskowania, a następnie kliknij ten przycisk

Modyfikuj

Stosuje bieżące właściwości kreskowania do wybranego wzoru kreskowania. W razie potrzeby można zapisać wzór pod inną nazwą.

Opcje

Zdefiniuj lub zmień wzór kreskowania.

Odstępy

Określa odstęp pomiędzy liniami kreskowania.

Kąt

Wprowadź kąt obrotu linii kreskowania lub kliknij odpowiednią pozycję na siatce kątów.

Typ linii

Określa typ linii kreskowania do zastosowania.

Kolor linii

Wybierz kolor linii kreskowania.

Kolor tła

Aby zastosować kolor tła, zaznacz pole Kolor tła, a następnie wybierz kolor.

Podgląd

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!