Hatch

Set the properties of a hatching pattern, or save a new hatching pattern.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Area - Hatch tab.

- Hatch tab.


Hatch

Wyświetla listę dostępnych wzorców kreskowań. Można także modyfikować lub tworzyć własne schematy kreskowań.

note

To rename a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Rename. To delete a hatching pattern, select the pattern, right-click and choose Delete.


Dodaj

Dodaje niestandardowy wzór kreskowania do bieżącej listy. Określ właściwości wzoru kreskowania, a następnie kliknij ten przycisk

Modyfikuj

Stosuje bieżące właściwości kreskowania do wybranego wzoru kreskowania. W razie potrzeby można zapisać wzór pod inną nazwą.

Options

Zdefiniuj lub zmień wzór kreskowania.

Odstęp

Określa odstęp pomiędzy liniami kreskowania.

Kąt

Wprowadź kąt obrotu linii kreskowania lub kliknij odpowiednią pozycję na siatce kątów.

Typ linii

Określa typ linii kreskowania do zastosowania.

Kolor linii

Wybierz kolor linii kreskowania.

Background Color

To apply a background color, select the Background color box, then select a color.

Preview

Displays a preview of the current selection.

Please support us!