Kolory

Wybierz kolor do zastosowania, zapisz bieżącą listę kolorów lub załaduj inną listę kolorów.

Aby wykonać tę operację...

Naciśnij przyciskKolor w jednej z poniższych sytuacji:


Okno dialogowe koloru

Kolory

Paleta

Wybierz paletę kolorów w polu listy, aby wybrać kolor dla zaznaczonego obiektu. Zestaw kolorów palety jest wyświetlany poniżej.

note

Paleta Kolory motywu pokazuje kolory motywu z bieżącego motywu, jeśli dokument taki posiada.


note

Paleta Kolory dokumentu pokazuje kolory użyte w bieżącym dokumencie.


Ostatnie kolory

Wyświetla ostatnio wybrane kolory.

Paleta użytkownika

Kliknij Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ustawić nazwę dla niestandardowego koloru. Paleta zmieni się na „użytkownika”.

Kliknij Usuń, aby usunąć kolor z palety użytkownika.

note

Nie możesz dodawać ani usuwać kolorów palet dostarczonych przez instalację.


Aktywny

Wyświetla bieżący aktywny kolor obiektu. Wartości składowych czerwonego, niebieskiego i zielonego oraz wartość koloru w zapisie szesnastkowym są wyświetlane tuż poniżej.

Nowy

Wyświetla nowy kolor obiektu, który zostanie zastosowany po kliknięciu OK.

R, G i B

Wartości składowych czerwonego, niebieskiego i zielonego nowego koloru. Możesz zdefiniować nowy kolor, wprowadzając wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego w odpowiednich polach obrotu R, G i B. Dozwolone wartości to od 0 do 255.

Hex

Wartość koloru w notacji szesnastkowej. Możesz wprowadzić wartość szesnastkową w polu tekstowym Hex.

Wybierz

Otwiera okno wyboru koloru w celu graficznego wyboru żądanego koloru.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane w bieżącej karcie do tych, które obowiązywały w momencie otwarcia tego okna dialogowego. Zapytanie o potwierdzenie nie pojawia się po zamknięciu okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!