Set the fill options for the selected drawing object or document element.

You can add custom colors, gradients, hatchings, two color patterns and image patterns to the default lists for later use.

Aby wykonać tę operację...


Brak

Do not fill the selected object.

Colors

Select a color to apply, save the current color list, or load a different color list.

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!