Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Możesz dodać niestandardowe kolory, gradienty, kreskowania, dwa wzory kolorów i wzory obrazów do domyślnych list w celu późniejszego wykorzystania.

Aby wykonać tę operację...


Brak

Nie wypełniaj zaznaczonego obiektu.

Kolory

Wybierz kolor do zastosowania, zapisz bieżącą listę kolorów lub załaduj inną listę kolorów.

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!