Obszar

Ustawia opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego.

You can add custom colors, gradients, hatchings, two color patterns and bitmap patterns to the default lists for later use.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Styles - choose style - open context menu - choose Modify/New - tab.

Choose Format - Area - Area tab.

Choose Format - Title - Area tab (chart documents).

Choose Format - Legend - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Wall - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Area tab (chart documents).


Brak

Do not fill the selected object.

Colors

Select a color to apply, save the current color list, or load a different color list.

Gradient

Fills the object with a gradient selected on this page.

Bitmap

Fills the object with a bitmap pattern selected on this page. To add a bitmap to the list, open this dialog, click the Bitmaps tab, and then click Add / Import.

Pattern

Fills the object with a simple two color pattern selected on this page.

Hatch

Fills the object with a hatching pattern selected on this page.

tip

You can quickly select fill options from the list boxes on the Drawing Object Properties toolbar.


Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!