Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Obszar.

Na pasku Linia i wypełnienie kliknij

Ikona obszaru

Obszar


Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Cień

Dodaj cień do zaznaczonego obiektu rysunkowego i zdefiniuj właściwości cienia.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!