Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Area.

On Line and Filling bar, click

Icon Area

Obszar


Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Cień

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Przezroczystość

Ustawia opcje przezroczystości wypełnienia wybranego obiektu.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!