Style strzałek

Edytuj lub utwórz style strzałek.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.


Zdefiniuj style strzałek

Umożliwia zarządzanie bieżącą listą stylów strzałek.

Tytuł

Wyświetla nazwę zaznaczonego stylu strzałki.

Styl strzałki

Umożliwia wybór wcześniej zdefiniowanego symbolu strzałki z pola listy.

Dodaj

Aby zdefiniować niestandardowy styl strzałki należy wybrać obiekt rysunkowy w dokumencie i kliknąć tutaj.

Modyfikuj

Zmienia nazwę zaznaczonego stylu strzałki.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Załaduj style strzałek

Importuje tabelę stylów strzałek.

Zapisz style strzałek

Zapisuje bieżącą tabelę stylów strzałek, umożliwiając jej późniejsze załadowanie.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!