Style strzałek

Edytuj lub utwórz style strzałek.

Możesz dodać style strzałek na początku lub na końcu linii za pomocą karty Linia okna dialogowego Linia.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obiekt i wybierz kartę Linia - Style strzałek.

Ikona linii

Linia


Zarządzaj stylami strzałek

Pozwala dodawać, zmieniać nazwy, usuwać, zapisywać i ładować style strzałek.

Nazwa stylu

Wyświetla nazwę zaznaczonego stylu strzałki.

Styl strzałki

Umożliwia wybór wcześniej zdefiniowanego symbolu strzałki z pola listy.

Dodaj

Aby zdefiniować niestandardowy styl strzałki należy wybrać obiekt rysunkowy w dokumencie i kliknąć tutaj.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego stylu strzałki.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Załaduj style strzałek

Importuje tabelę stylów strzałek.

Zapisz style strzałek

Zapisuje bieżącą tabelę stylów strzałek, umożliwiając jej późniejsze załadowanie.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!