Style linii

Edytuj lub utwórz style linii kreskowanych lub kropkowanych.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Line - Line Styles tab.


Właściwości

Styl linii

Wybierz styl tworzonej linii.

Typ

Wybierz żądane połączenie kresek i kropek.

Liczba

Wprowadź liczbę powtórzeń kropki lub kreski w sekwencji.

Długość

Określa długość kreski.

Odstęp

Określa odstęp pomiędzy kropkami lub kreskami.

Dopasuj do szerokości wiersza

Automatycznie dostosowuje elementy w stosunku do długości linii.

Dodaj

Creates a new line style using the current settings. Enter a name for the new line style.

Modyfikuj

Aktualizuje wybrany styl linii, używając bieżących ustawień. Aby zmienić nazwę wybranego stylu linii, wprowadź nową nazwę, gdy zostanie wyświetlony monit.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Ładuj tabelę stylu linii

Importuje tabelę stylów linii.

Zapisz tabelę stylu linii

Zapisuje bieżącą tabelę stylów linii, umożliwiając jej późniejsze ponowne załadowanie.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!