Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Aby wykonać tę operację...


Właściwości linii

Style

Wybierz styl linii, który chcesz użyć.

Ikona stylu linii

Styl linii

Kolory

Wybierz kolor linii.

Ikona koloru linii

Kolor linii

Grubość

Wybierz grubość linii. Można dodać jednostkę miary. Zerowa grubość linii skutkuje linią włoskowatą o grubości jednego piksela nośnika wyjściowego.

Ikona grubości linii

Grubość linii

Przezroczystość

Określa wartość przezroczystości dla linii. 100% odpowiada pełnej przezroczystości, a 0% oznacza całkowity brak przezroczystości.

Ikona

Ustaw opcje dla symboli punktów danych w wykresie.

Wybierz

Wybierz styl symbolu, którego chcesz użyć w wykresie. Wybranie opcji Automatycznie powoduje, że LibreOffice używa domyślnych symboli dla wybranego typu wykresu.

Szerokość

Określa szerokość symbolu.

Wysokość

Określa wysokość symbolu.

Zachowaj proporcje

Zachowuje proporcje symbolu po wprowadzeniu nowej wartości wysokości lub szerokości.

Style strzałek

Do jednego lub obu końców zaznaczonej linii można dodać groty strzałek. Aby dodać do listy niestandardowy styl strzałki, zaznacz strzałkę w dokumencie, a następnie kliknij zakładkę Style strzałek w tym oknie dialogowym.

Styl

Wybierz grot strzałki, który chcesz zastosować do zaznaczonej linii.

Szerokość

Określa szerokość grotu strzałki.

Od środka

Umieszcza środki grotów strzałek na końcach zaznaczonej linii.

Synchronizuj końce

Po wprowadzeniu różnych szerokości, wybraniu odmiennych stylów lub wyrównaniu do środka jednego z grotów strzałek automatycznie aktualizuje ustawienia drugiego grotu strzałki.

Style narożników i końcówek

Styl narożnika

Wybierz kształt do użycia w narożnikach linii. W przypadku małego kąta między liniami, kształt zaostrzony zastąpiony będzie kształtem ściętym.

Styl końcówek

Wybierz styl końcówek linii. Końcówki są również dodawane do kresek wewnątrz.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!