Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Aby wykonać tę operację...


Właściwości linii

Styl

Select the line style that you want to use.

Ikona

Styl linii

Kolory

Select a color for the line.

Ikona

Kolor linii

Szerokość

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikona

Grubość linii

Przezroczystość

Określa wartość przezroczystości dla linii. 100% odpowiada pełnej przezroczystości, a 0% oznacza całkowity brak przezroczystości.

Ikona

Ustaw opcje dla symboli punktów danych w wykresie.

Wybierz

Wybierz styl symbolu, którego chcesz użyć w wykresie. Wybranie opcji Automatycznie powoduje, że LibreOffice używa domyślnych symboli dla wybranego typu wykresu.

Szerokość

Określa szerokość symbolu.

Wysokość

Określa wysokość symbolu.

Zachowaj proporcje

Zachowuje proporcje symbolu po wprowadzeniu nowej wartości wysokości lub szerokości.

Style strzałek

Do jednego lub obu końców zaznaczonej linii można dodać groty strzałek. Aby dodać do listy niestandardowy styl strzałki, zaznacz strzałkę w dokumencie, a następnie kliknij zakładkę Style strzałek w tym oknie dialogowym.

Styl

Wybierz grot strzałki, który chcesz zastosować do zaznaczonej linii.

Szerokość

Określa szerokość grotu strzałki.

Od środka

Umieszcza środki grotów strzałek na końcach zaznaczonej linii.

Synchronizuj końce

Po wprowadzeniu różnych szerokości, wybraniu odmiennych stylów lub wyrównaniu do środka jednego z grotów strzałek automatycznie aktualizuje ustawienia drugiego grotu strzałki.

Style narożników i końcówek

Styl narożnika

Wybierz kształt do użycia w narożnikach linii. W przypadku małego kąta między liniami, kształt zaostrzony zastąpiony będzie kształtem ściętym.

Styl końcówek

Wybierz styl końcówek linii. Końcówki są również dodawane do kresek wewnątrz.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!