Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Linia (Impress and Draw).

Wybierz Format - Pole tekstowe i kształt - Linia (Writer).

Wybierz Format - Obiekt - Linia (Calc).

Na pasku Linia i wypełnienie kliknij

Ikona linii

Linia


Linia

Ustaw opcje formatowania dla zaznaczonej linii lub linii, którą chcesz rysować. Można także dodać do linii groty strzałek lub zmienić symbole wykresu.

Style linii

Edytuj lub utwórz style linii kreskowanych lub kropkowanych.

Style strzałek

Edytuj lub utwórz style strzałek.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!