Opis

Przypisuje tytuł i opis do zaznaczonego obiektu. Są one używane przez funkcje ułatwień dostępu oraz jako alternatywne znaczniki podczas eksportu dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Open the context menu for the object - choose Description.


Tytuł

Wprowadź tekst tytułu. Ta krótka nazwa jest widoczna w formacie HTML jako alternatywny znacznik. Ten tekst może być odczytany przez funkcje ułatwień dostępu.

Opis

Wprowadź tekst opisu. Tekst długiego opisu może być wprowadzony w celu opisania złożonego obiektu lub grupy obiektów i jest wykorzystywany użytkowników z oprogramowaniem do odczytywania zawartości ekranu. Opis jest widoczny jako alternatywny znacznik w funkcjach ułatwień dostępu.

Please support us!