Opis

Przypisuje tekst alternatywny i opis do zaznaczonego obiektu. Teksty te są dostępne jako alternatywne znaczniki w dokumencie do wykorzystania przez narzędzia ułatwień dostępu. Są one również dostępne jako znaczniki obrazów podczas eksportowania dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obraz, ramkę lub obiekt OLE i wybierz zakładkę Właściwości - Opcje.

Dla zaznaczonego obiektu wybierz Format - Opis


Tekst alternatywny

Wprowadź krótki opis istotnych szczegółów zaznaczonego obiektu dla osoby, która nie widzi obiektu. Ten tekst jest dostępny do użytku przez technologie wspomagające.

Opis

Wprowadź dłuższy opis obiektu, zwłaszcza jeśli obiekt jest zbyt złożony lub zawiera zbyt wiele szczegółów, aby można go było odpowiednio opisać za pomocą krótkiego tekstu alternatywnego. Użyj opisu, aby dodać dodatkowe informacje do krótkiego opisu znajdującego się w tekście alternatywnym. Ten tekst jest dostępny do użytku przez technologie wspomagające.

note

W przypadku obrazów Tekst alternatywny i Opis są eksportowane z odpowiednim znacznikiem w formacie HTML i PDF (pamiętaj, aby włączyć opcję Powszechna dostępność (PDF/UA) w eksporcie PDF).


Dekoracyjny

Oznacza element jako czysto dekoracyjny, niebędący częścią treści dokumentu i niemożliwy do zignorowania przez technologie asystujące.

Prosimy o wsparcie!