Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Aby wykonać tę operację...

Rozwiń menu kontekstowe obiektu i wybierz Nazwij obiekt.


Nazwa

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

Please support us!