Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe obiektu i wybierz Nazwa.


Nazwa

Wprowadź nazwę zaznaczonego obiektu. Nazwa będzie widoczna w Nawigatorze.

note

Nazwy muszą być unikalne dla obrazów, obiektów OLE i ramek w tym samym dokumencie.


Prosimy o wsparcie!