Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Aby wykonać tę operację...

Open the context menu for the object - choose Name.


Nazwa

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

note

Names must be unique between images, OLE objects and frames in the same document.


Please support us!