Nazwa

Przypisuje nazwę zaznaczonemu obiektowi, umożliwiając jego szybkie odnalezienie w Nawigatorze.

Aby wykonać tę operację...

Open the context menu for the object - choose Name.


Nazwa

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

Please support us!