Nowy styl z zaznaczenia

Aby wykonać tę operację...

Ikona nowego stylu z zaznaczenia

Ikona nowego stylu z zaznaczenia


Wprowadź nazwę nowego stylu

Umożliwia określenie nazwy nowego stylu.

Style niestandardowe dla bieżącego dokumentu

Wyświetl listę wszystkich stylów niestandardowych dla bieżącego dokumentu. W razie potrzeby style te można zastąpić nowym wyborem stylów.

Prosimy o wsparcie!