Distribute Columns Equally

Wyrównuje szerokość zaznaczonych kolumn tak, aby pasowała do najszerszej kolumny w zaznaczeniu. Całkowita szerokość tabeli nie może przekroczyć szerokości strony.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Optymalizuj rozmiar za pomocą paska Tabela i kliknij

Ikona

Distribute Columns Equally


Prosimy o wsparcie!