Rozłóż kolumny równomiernie

Dostosuj szerokość zaznaczonych kolumn tabeli, tak aby każda kolumna miała taką samą szerokość. Szerokość tabeli i niezaznaczone kolumny pozostają niezmienione.

Aby wykonać tę operację...

Z menu kontekstowego:

Zaznacz kolumny w tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Rozmiar - Rozłóż kolumny równomiernie.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Tabela - Optymalizuj rozmiar - Rozłóż kolumny równomiernie.

W menu Tabela karty Tabela wybierz Rozłóż kolumny równomiernie.

Z pasków narzędzi:

Ikona rozkładania kolumn równomiernie

Rozłóż kolumny równomiernie

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - Tabela - Rozłóż kolumny równomiernie.


Aby to polecenie było dostępne, muszą być zaznaczone co najmniej dwie kolumny, z których każda ma zaznaczoną tylko jedną komórkę.

Prosimy o wsparcie!