Podwójna

Ustawia dwuwierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości równej wysokości czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 2.


Ikona

Interlinia: 2

Please support us!