Podwójna

Ustawia dwuwierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości równej wysokości czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Odstępy - Interlinia: 2.


Ikona interlinii: 2

Interlinia: 2

Prosimy o wsparcie!