1,5 wiersza

Ustawia 1,5-wierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Ikona

Interlinia: 1,5

Please support us!