1,5 wiersza

Ustawia 1,5-wierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


Ikona

Interlinia: 1,5

Please support us!