1,5 wiersza

Ustawia 1,5-wierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Odstępy - Interlinia: 1,5.


Ikona

Interlinia: 1,5

Prosimy o wsparcie!