Pojedynczy wiersz

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. Jest to ustawienie domyślne.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Line Spacing - Single.


Ikona

Interlinia: 1

Please support us!