Pojedynczy wiersz

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. Jest to ustawienie domyślne.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Ikona

Interlinia: 1

Please support us!