Pojedynczy wiersz

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. Jest to ustawienie domyślne.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Odstępy - Interlinia: 1.


Ikona interlinii: 1

Interlinia: 1

Prosimy o wsparcie!