Interlinia

Określ ilość miejsca do pozostawienia między wierszami tekstu w akapicie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Odstępy.


Pojedynczy wiersz

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. Jest to ustawienie domyślne.

1,5 wiersza

Ustawia 1,5-wierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Podwójna

Ustawia dwuwierszową interlinię dla bieżącego akapitu. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości równej wysokości czcionki.

Prosimy o wsparcie!