Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii bazowej.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Style - Subscript.


Ikona

Indeks dolny

Prosimy o wsparcie!