Distribute Rows Equally

Wyrównuje wysokość zaznaczonych wierszy tak, aby pasowała do najwyższego wiersza w zaznaczeniu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Optymalizuj rozmiar za pomocą paska Tabela i kliknij

Ikona

Rozmieść wiersze równomiernie


Please support us!