Cień

Dodaje cień do zaznaczonego tekstu lub do całego wyrazu, jeśli kursor znajduje się w wyrazie.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Styl - Cień.


Prosimy o wsparcie!