Cień

Dodaje cień do zaznaczonego tekstu lub do całego wyrazu, jeśli kursor znajduje się w wyrazie.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Style - Shadow.


Prosimy o wsparcie!