Przekreślenie

Przekreśla linią zaznaczony tekst lub, jeśli kursor znajduje się wewnątrz wyrazu, cały wyraz.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Styl - Przekreślenie.


Prosimy o wsparcie!