Przekreślenie

Przekreśla linią zaznaczony tekst lub, jeśli kursor znajduje się wewnątrz wyrazu, cały wyraz.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Prosimy o wsparcie!