Podkreślenie

Podkreśla lub usuwa podkreślenia z zaznaczonego tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu Format - Tekst i wybierz Pojedyncze podkreślenie lub Podwójne podkreślenie.

Ikona podkreślenia

Podkreślenie


Jeśli kursor nie znajduje się w obrębie wyrazu, podkreślenie obejmie nowo wprowadzany tekst.

Pojedyncze podkreślenie

Podkreśla zaznaczony tekst pojedynczą linią.

Podwójne podkreślenie

Podkreśla zaznaczony tekst dwiema liniami.

Prosimy o wsparcie!