Podkreślenie

Underlines or removes underlining from the selected text.

Aby wykonać tę operację...

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Icon Underline

Podkreślenie


Jeśli kursor nie znajduje się w obrębie wyrazu, podkreślenie obejmie nowo wprowadzany tekst.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Prosimy o wsparcie!