Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Jeśli kursor nie znajduje się wewnątrz słowa i nie wybrano żadnego tekstu, styl czcionki zostaje zastosowany do aktualnie wpisywanego tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Styl - Pogrubiony.

Ikona pogrubienia

Pogrubione


Prosimy o wsparcie!