Styl

To polecenie umożliwia szybkie zastosowanie stylów czcionki do zaznaczonego tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Styl.


Umieszczenie kursora w wyrazie bez zaznaczania tekstu powoduje zastosowanie stylu czcionki do całego wyrazu. Jeśli kursor nie znajduje się wewnątrz słowa i nie wybrano żadnego tekstu, styl czcionki zostaje zastosowany do aktualnie wpisywanego tekstu.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Podkreślenie

Podkreśla lub usuwa podkreślenia z zaznaczonego tekstu.

Przekreślenie

Przekreśla linią zaznaczony tekst lub, jeśli kursor znajduje się wewnątrz wyrazu, cały wyraz.

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego tekstu lub do całego wyrazu, jeśli kursor znajduje się w wyrazie.

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii podstawowej.

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii podstawowej.

Prosimy o wsparcie!