Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

warning

Łączenie komórek może prowadzić do błędów w obliczeniach w formułach w tabeli.


Prosimy o wsparcie!