Scal

Łączy zawartość zaznaczonych komórek tabeli w pojedynczą komórkę.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku Tabela kliknij

ikonę

Scal komórki


Ikona ostrzeżenia

Scalanie komórek może prowadzić do błędów obliczeń w formułach znajdujących się w tabeli.


Please support us!