Rozmiar

Ustawia rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Open context menu - choose Size.


Please support us!