Czcionka

Określa opcje czcionek zaznaczonego tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Character (drawing functions).

Open context menu - choose Character.


Please support us!