Do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu kontenera. Jeśli chcesz, możesz także określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu, wybierając Format - Akapit - Wyrównanie.

Kontenerem może być strona dokumentu tekstowego, arkusz kalkulacyjny lub komórka tabeli, pole tekstowe, kształt rysunku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do lewej i prawej.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona do lewej i prawej

Do lewej i prawej

Przy pomocy klawiatury:

+ J


Prosimy o wsparcie!