Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align Text - Justified.

Open context menu - choose Align - Justified.

Icon Justified

Do lewej i prawej


Please support us!