Do środka

Wyśrodkowuje zaznaczone akapity w otaczającym kontenerze.

Kontenerem może być strona dokumentu tekstowego, arkusz kalkulacyjny lub komórka tabeli, pole tekstowe, kształt rysunku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do środka.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona do środka

Przy pomocy klawiatury:

+ C


Prosimy o wsparcie!