Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu kontenera.

Kontenerem może być strona dokumentu tekstowego, arkusz kalkulacyjny lub komórka tabeli, pole tekstowe, kształt rysunku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do prawej.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Przy pomocy klawiatury:

+ R


Prosimy o wsparcie!