Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej


Please support us!