Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align Text - Left.

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej


Prosimy o wsparcie!