Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align - Left (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Left.

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej


Please support us!