Wyrównaj tekst

Ustaw opcje wyrównania dla bieżącego akapitu tekstu w jego kontenerze.

Kontenerem może być strona dokumentu tekstowego, arkusz kalkulacyjny lub komórka tabeli, pole tekstowe, kształt rysunku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównaj (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu kontenera.

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu kontenera.

Do środka

Wyśrodkowuje zaznaczone akapity w otaczającym kontenerze.

Do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu kontenera. Jeśli chcesz, możesz także określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu, wybierając Format - Akapit - Wyrównanie.

Do góry

Pionowo wyrównuje zaznaczony tekst do góry kontenera.

Do środka

Wyśrodkowuje w pionie zaznaczony tekst w kontenerze.

Do dołu

Pionowo wyrównuje zaznaczony tekst do dołu kontenera.

Prosimy o wsparcie!