Wyrównanie (obiekty tekstowe)

Określa opcje wyrównania dla bieżącego zaznaczenia.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Do środka

Wyrównuje zaznaczone akapity do środka strony.

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Please support us!