Wyrównaj do środka w pionie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w pionie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do pionowego środka strony.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do środka.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona do środka

Do środka


Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.

Prosimy o wsparcie!