Wyrównaj do góry

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Top

Do góry


Obiekty są wyrównywane do górnej krawędzi obiektu znajdującego się najwyżej w zaznaczonym obszarze. Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.

Please support us!