Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, górna krawędź obiektu jest wyrównana do górnego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównaj - Do góry (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do góry

Do góry


Obiekty są wyrównywane do górnej krawędzi obiektu znajdującego się najwyżej w zaznaczonym obszarze. Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.

Prosimy o wsparcie!