Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Draw lub Impress zaznaczony jest tylko jeden obiekt, lewa krawędź obiektu jest wyrównana do lewego marginesu strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównaj - Do lewej (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do lewej

Do lewej


Obiekty są wyrównywane do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z lewej strony zaznaczonego obszaru.

Ikona notatki

Aby wyrównać poszczególne obiekty grupy, nazwę grupy, a następnie zaznacz obiekty, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz metodę wyrównania.


Prosimy o wsparcie!