Wyrównaj obiekty

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

note

Jeśli jeden z zaznaczonych obiektów jest zakotwiczony jako znak, niektóre z opcji wyrównania są niedostępne.


Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .


note

Nie wszystkie typy obiektów mogą być zaznaczane razem. Nie wszystkie moduły (Writer, Calc, Impress, Draw) obsługują wszystkie typy wyrównania.


Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Draw lub Impress zaznaczony jest tylko jeden obiekt, lewa krawędź obiektu jest wyrównana do lewego marginesu strony.

Do środka w poziomie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w poziomie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do poziomego środka strony.

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Impress lub Draw wybrano tylko jeden obiekt, prawa krawędź obiektu zostanie wyrównana do prawego marginesu strony.

Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, górna krawędź obiektu jest wyrównana do górnego marginesu strony.

Wyrównaj do środka w pionie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w pionie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do pionowego środka strony.

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Prosimy o wsparcie!