Align Objects

Wyrównuje zaznaczone obiekty względem siebie.

note

Jeśli jeden z zaznaczonych obiektów jest zakotwiczony jako znak, niektóre z opcji wyrównania są niedostępne.


Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


note

Nie wszystkie typy obiektów mogą być zaznaczane razem. Nie wszystkie moduły (Writer, Calc, Impress, Draw) obsługują wszystkie typy wyrównania.


Wyrównaj do lewej

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Do środka w poziomie

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Wyrównaj do prawej

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Wyrównaj do góry

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Wyrównaj do środka w pionie

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Prosimy o wsparcie!