Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich

Umożliwia dodawanie komentarzy obok znaków azjatyckich, które służą jako przewodnik po wymowie.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Aby wykonać tę operację...

Menu Format - Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyczkich.


  1. Zaznacz jeden lub więcej wyrazów w dokumencie.

  2. Wybierz Format - Przewodnik fonetyczny.

  3. W polu Dopisek fonetyczny wprowadź tekst, którego chcesz użyć jako wskazówki wymowy.

Tekst podstawowy

Wyświetla tekst podstawowy, który został zaznaczony w bieżącym dokumencie. Można zmodyfikować tekst podstawowy, wprowadzając w tym polu nową treść.

Dopisek fonetyczny

Określa tekst, który zostanie użyty jako wskazówka wymowy dla tekstu podstawowego.

Wyrównanie

Wybierz poziome wyrównanie dopisku fonetycznego.

Pozycja

Określa pozycję dopisku fonetycznego.

Styl znaku dopisku fonetycznego

Określa styl znaku dopisku fonetycznego.

Style

Otwiera , w którym możesz wybrać styl znaków dla dopisku fonetycznego.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!