Przewodnik fonetyczny dla języków azjatyckich

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Aby wykonać tę operację...

Menu Format - Asian phonetic guide.


  1. Zaznacz jeden lub więcej wyrazów w dokumencie.

  2. Wybierz Format - Przewodnik fonetyczny.

  3. W polu Dopisek fonetyczny wprowadź tekst, którego chcesz użyć jako wskazówki wymowy.

Tekst podstawowy

Wyświetla tekst podstawowy, który został zaznaczony w bieżącym dokumencie. Można zmodyfikować tekst podstawowy, wprowadzając w tym polu nową treść.

Dopisek fonetyczny

Określa tekst, który zostanie użyty jako wskazówka wymowy dla tekstu podstawowego.

Wyrównanie

Select the horizontal alignment for the ruby text.

Pozycja

Określa pozycję dopisku fonetycznego.

Styl znaku dopisku fonetycznego

Określa styl znaku dopisku fonetycznego.

Style

Opens the where you can select a character style for the ruby text.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Please support us!