Stopka

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony. Stopka to obszar na dolnym marginesie strony, w którym możesz dodać tekst lub grafikę.

Do stopki można także dodać krawędzie lub wypełnienie tła.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Styl strony - Stopka.

Wybierz Widok - Style, a następnie otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Nowy/Edycja stylu - Stopka.


Aby rozszerzyć stopkę na marginesy strony, wstaw ramkę do stopki.

Stopka

Ustaw właściwości stopki.

Włącz stopkę

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony.

Ta sama zawartość na stronie parzystej/nieparzystej

Strony parzyste i nieparzyste mają tę samą zawartość.

Ta sama zawartość na pierwszej stronie

Pierwsze i parzyste/nieparzyste strony mają tę samą treść.

Lewy margines

Wprowadź ilość miejsca do pozostawienia między lewą krawędzią strony a lewą krawędzią stopki.

Prawy margines

Wprowadź ilość miejsca do pozostawienia między prawą krawędzią strony a prawą krawędzią stopki.

Odstępy

Wprowadź ilość miejsca, jaką chcesz zachować między dolną krawędzią tekstu dokumentu a górną krawędzią stopki.

Użyj dynamicznych odstępów

Zastępuje ustawienie Odstępy i pozwala rozszerzyć stopkę do obszaru między stopką a tekstem dokumentu.

Wysokość

Wprowadź wysokość stopki.

Autodopasowanie wysokości

Automatycznie dostosowuje wysokość stopki do wprowadzanej treści.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Więcej

Określa krawędzie, kolor tła lub wzór tła dla stopki.

Prosimy o wsparcie!