Stopka

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Do stopki można także dodać krawędzie lub wypełnienie tła.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Page Style - Footer tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Footer tab.


Aby rozszerzyć stopkę na marginesy strony, wstaw ramkę do stopki.

Stopka

Ustaw właściwości stopki.

Włącz stopkę

Adds a footer to the current page style.

Ta sama zawartość na stronie parzystej/nieparzystej

Even and odd pages share the same content.

Ta sama zawartość na pierwszej stronie

First and even/odd pages share the same content.

Lewy margines

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the left edge of the footer.

Prawy margines

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the right edge of the footer.

Odstępy

Enter the amount of space that you want to maintain between the bottom edge of the document text and the top edge of the footer.

Użyj dynamicznych odstępów

Overrides the Spacing setting and allows the footer to expand into the area between the footer and document text.

Wysokość

Enter the height you want for the footer.

Autodopasowanie wysokości

Automatically adjusts the height of the footer to fit the content you enter.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Więcej

Defines a border, a background color, or a background pattern for the footer.

Prosimy o wsparcie!