Główka

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Do główki można także dodać obramowanie lub wypełnienie tła.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Styl strony - Główka.

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji stylu strony i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Główka.


Aby rozszerzyć główkę na marginesy strony, wstaw ramkę do główki.

Główka

Ustaw właściwości główki.

Włącz główkę

Adds a header to the current page style.

Ta sama zawartość na stronie parzystej/nieparzystej

Even and odd pages share the same content.

Ta sama zawartość na pierwszej stronie

Ta sama zawartość na pierwszej i parzystych/nieparzystych stronach.

Lewy margines

Określa odstęp między lewym marginesem strony a lewą krawędzią główki.

Prawy margines

Określa odstęp między prawym marginesem strony a prawą krawędzią główki.

Odstępy

Określa odstęp między dolną krawędzią główki a górną krawędzią tekstu dokumentu.

Użyj dynamicznych odstępów

Zastępuje ustawienie Odstęp i pozwala na zajęcie przez główkę obszaru pomiędzy główką a tekstem dokumentu.

Wysokość

Określa żądaną wysokość główki.

Autodopasowanie wysokości

Automatycznie dostosowuje wysokość główki, tak aby odpowiadała wprowadzanej do niego zawartości.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Więcej

Określa krawędzie i kolor lub deseń tła główki.

Prosimy o wsparcie!