Główka

Dodaje główkę do bieżącego stylu strony. Główka to obszar na górnym marginesie strony, w którym można dodać tekst lub grafikę.

Do główki można także dodać obramowanie lub wypełnienie tła.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Styl strony - Główka.

Wybierz Widok - Style, a następnie otwórz menu kontekstowe pozycji stylu strony i wybierz kartę Nowy/Edycja stylu - Główka.


Aby rozszerzyć główkę na marginesy strony, wstaw ramkę do główki.

Główka

Ustaw właściwości główki.

Włącz główkę

Dodaje główkę do bieżącego stylu strony.

Ta sama zawartość na stronie parzystej/nieparzystej

Strony parzyste i nieparzyste mają tę samą treść.

Ta sama zawartość na pierwszej stronie

Ta sama zawartość na pierwszej i parzystych/nieparzystych stronach.

Lewy margines

Określa odstęp między lewym marginesem strony a lewą krawędzią główki.

Prawy margines

Określa odstęp między prawym marginesem strony a prawą krawędzią główki.

Odstępy

Określa odstęp między dolną krawędzią główki a górną krawędzią tekstu dokumentu.

Użyj dynamicznych odstępów

Zastępuje ustawienie Odstęp i pozwala na zajęcie przez główkę obszaru pomiędzy główką a tekstem dokumentu.

Wysokość

Określa żądaną wysokość główki.

Autodopasowanie wysokości

Automatycznie dostosowuje wysokość główki, tak aby odpowiadała wprowadzanej do niego zawartości.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Więcej

Określa krawędzie i kolor lub deseń tła główki.

Prosimy o wsparcie!