Strona

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Aby wykonać tę operację...


Page format tab page

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

Format papieru

Wybierz format papieru z listy gotowych rozmiarów lub zdefiniuj format niestandardowy.

Format

Wybierz gotowy rozmiar papieru lub utwórz format niestandardowy, wprowadzając wymiary w polach Wysokość i Szerokość.

Szerokość

Wyświetla szerokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować format niestandardowy, należy wprowadzić odpowiednią wartość w tym polu.

Wysokość

Wyświetla wysokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować format niestandardowy, należy wprowadzić odpowiednią wartość w tym polu.

Orientation

Select paper orientation for display and print.

Pionowa

Wyświetla i drukuje bieżący dokument z użyciem papieru ustawionego pionowo.

Pozioma

Wyświetla i drukuje bieżący dokument z użyciem papieru ustawionego poziomo.

Kierunek tekstu

Wybierz kierunek tekstu, który chcesz zastosować w dokumencie. Ustawienie "Od prawej do lewej (pionowo)" obraca wszystkie ustawienia układu, z wyjątkiem główki i stopki, o 90 stopni w prawo.

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Zasobnik papieru

Określa źródło papieru dla drukarki. Można przypisać osobne podajniki papieru do różnych stylów strony. Osobny podajnik można na przykład przypisać do stylu Pierwsza strona i załadować do niego papier firmowy przedsiębiorstwa.

Marginesy

Określa odstęp pomiędzy krawędziami strony a tekstem dokumentu.

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Ustawienia układu

Please support us!