Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Aby wykonać tę operację...


Strona karty formatu strony

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

Format papieru

Wybierz format papieru z listy gotowych rozmiarów lub zdefiniuj format niestandardowy.

Format

Wybierz wstępnie zdefiniowany rozmiar papieru lub utwórz niestandardowy format, wprowadzając wymiary papieru w polach Wysokość i Szerokość.

Szerokość

Wyświetla szerokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować format niestandardowy, należy wprowadzić odpowiednią wartość w tym polu.

Wysokość

Wyświetla wysokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować format niestandardowy, należy wprowadzić odpowiednią wartość w tym polu.

Orientacja

Wybierz orientację papieru do wyświetlania i drukowania.

Pionowa

Wyświetla i drukuje bieżący dokument z użyciem papieru ustawionego pionowo.

Pozioma

Wyświetla i drukuje bieżący dokument z użyciem papieru ustawionego poziomo.

Kierunek tekstu

Wybierz kierunek tekstu, który chcesz zastosować w dokumencie. Ustawienie "Od prawej do lewej (pionowo)" obraca wszystkie ustawienia układu, z wyjątkiem główki i stopki, o 90 stopni w prawo.

note

Kierunek tekstu pojawia się tylko wtedy, gdy Azjatycki lub Złożony układ tekstu jest ustawiony w - Ustawienia języka - Języki.


Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Zasobnik papieru

Określa źródło papieru dla drukarki. Można przypisać osobne podajniki papieru do różnych stylów strony. Osobny podajnik można na przykład przypisać do stylu Pierwsza strona i załadować do niego papier firmowy przedsiębiorstwa.

Marginesy

Określa odstęp pomiędzy krawędziami strony a tekstem dokumentu.

Lewa

Wprowadź ilość miejsca do pozostawienia między lewą krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Prawa

Wprowadź ilość miejsca do pozostawienia między prawą krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią strony a tekstem dokumentu.

Ustawienia układu

Prosimy o wsparcie!