Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Nazwa

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Kategoria

Wyświetla kategorię bieżącego stylu. W przypadku tworzenia lub modyfikacji nowego stylu wybierz z listy pozycję 'Style niestandardowe'.

note

Nie można zmieniać kategorii standardowych stylów.


Zawiera

Opisuje formatowanie zastosowane w bieżącym stylu.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!