Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Organizator.


Nazwa

Displays the name of the selected style. If you are creating or modifying a custom style, enter a name for the style. You cannot change the name of a predefined style.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

note

You cannot use this option with a page style or a list style.


Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Kategoria

Wyświetla kategorię bieżącego stylu. W przypadku tworzenia lub modyfikacji nowego stylu wybierz z listy pozycję 'Style niestandardowe'.

note

Nie można zmieniać kategorii standardowych stylów.


Zawiera

Opisuje formatowanie zastosowane w bieżącym stylu.

Prosimy o wsparcie!