Przytnij

Przycina lub skaluje zaznaczony obraz. Można także przywrócić oryginalny rozmiar obrazu.

Aby wykonać tę operację...


Przytnij

Ta sekcja umożliwia przycinanie i skalowanie zaznaczonej grafiki, a także dodawanie białej przestrzeni wokół niej.

Zachowaj skalę

Podczas przycinania zachowuje oryginalną skalę obrazu, tak że zmianie ulega tylko jego rozmiar.

Zachowaj rozmiar obrazu

Podczas przycinania zachowuje oryginalny rozmiar obrazu, tak że zmianie ulega tylko jego skala. Aby zmniejszyć skalę grafiki, należy zaznaczyć to pole wyboru i wprowadzić wartości ujemne w polach przycinania. Aby zwiększyć skalę grafiki, należy wprowadzić wartości dodatnie w polach przycinania.

Do lewej

Jeśli pole wyboru Zachowaj skalę jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej powoduje przycięcie lewej krawędzi obrazu, a ujemnej - dodanie białej przestrzeni na lewo od niego. Jeśli pole wyboru Zachowaj rozmiar obrazu jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej zwiększa skalę grafiki w poziomie, a ujemnej - zmniejsza ją.

Do prawej

Jeśli pole wyboru Zachowaj skalę jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej powoduje przycięcie prawej krawędzi obrazu, a ujemnej - dodanie białej przestrzeni na prawo od niego. Jeśli pole wyboru Zachowaj rozmiar obrazu jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej zwiększa skalę grafiki w poziomie, a ujemnej - zmniejsza ją.

Od góry

Jeśli pole wyboru Zachowaj skalę jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej powoduje przycięcie górnej krawędzi obrazu, a ujemnej - dodatnie ponad nim białej przestrzeni. Jeśli pole wyboru Zachowaj rozmiar obrazu jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej powoduje zwiększenie skali grafiki w pionie, a ujemnej - jej zmniejszenie.

Od dołu

Jeśli pole wyboru Zachowaj skalę jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej powoduje przycięcie dolnej krawędzi obrazu, a ujemnej - dodanie pod nim białej przestrzeni. Jeśli pole wyboru Zachowaj rozmiar obrazu jest zaznaczone, wprowadzenie wartości dodatniej zwiększa skalę grafiki w pionie, a ujemnej - ją zmniejsza.

Skala

Zmienia skalę zaznaczonego obrazu.

Szerokość

Określa szerokość zaznaczonego obrazu w procentach.

Wysokość

Określa wysokość zaznaczonego obrazu w procentach.

Rozmiar obrazu

Zmienia rozmiar zaznaczonego obrazu.

Szerokość

Określa szerokość zaznaczonego obrazu.

Wysokość

Określa wysokość zaznaczonego obrazu.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Rozmiar oryginalny

Przywraca oryginalny rozmiar zaznaczonego obrazu.

Prosimy o wsparcie!