Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Paragraph - Alignment tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab.


Options

Ustaw opcje wyrównania dla bieżącego akapitu.

Do lewej

Wyrównuje akapit do lewego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do lewej/Do góry.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej

Do prawej

Wyrównuje akapit do prawego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do prawej/Do dołu.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej

Do środka

Wyrównuje zawartość akapitu do środka strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Centered

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje akapit do lewego i prawego marginesu strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Icon Justified

Do lewej i prawej

Przyciągaj do siatki tekstu (jeśli aktywna)

Wyrównuje akapit do siatki tekstu. Aby aktywować siatkę tekstu, wybierz Format - Strona - Siatka tekstu.

Text-to-text

Alignment

Wybierz ustawienia wyrównania zbyt dużych lub zbyt małych znaków w stosunku do reszty tekstu akapitu.

Właściwości

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!