Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Akapit - Wyrównanie.

Wybierz Widok - Style, a następnie otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Nowy/Edycja stylu - Wyrównanie.


Opcje

Ustaw opcje wyrównania dla bieżącego akapitu.

Do lewej

Wyrównuje akapit do lewego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do lewej/Do góry.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona wyrónania do lewej

Wyrównaj do lewej

Do prawej

Wyrównuje akapit do prawego marginesu strony. Jeśli obsługa języków azjatyckich jest włączona, ta opcja ma postać Do prawej/Do dołu.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Do środka

Wyrównuje zawartość akapitu do środka strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona do środka

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje akapit do lewego i prawego marginesu strony.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona do lewej i prawej

Do lewej i prawej

Przyciągaj do siatki tekstu (jeśli aktywna)

Wyrównuje akapit do siatki tekstu. Aby aktywować siatkę tekstu, wybierz Format - Styl strony - Siatka tekstu.

Wyrównanie tekstu w pionie

Wyrównanie

Wybierz ustawienia wyrównania zbyt dużych lub zbyt małych znaków w stosunku do reszty tekstu akapitu.

Właściwości

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!