Area

Określa grafikę lub kolor tła.

You can specify the background for

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Paragraph - Background tab.

Choose Format - Character - Background tab.

Choose Format - Image - Background tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Area tab.

Choose Format - Page - Background tab.

Choose Format - Page - Header - More button.

Choose Format - Page - Footer - More button.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Background tab.

Wybierz Wstaw/Edycja - Sekcja - zakładka Tło


Definiowanie kolorów lub grafiki tła

Jako

Określa typ stosowanego tła.

Użycie koloru jako tła

Kolor tła

Kliknij kolor, którego chcesz użyć jako tła. Aby usunąć kolor tła, należy kliknąćBez wypełnienia.

Ikona

Kolor wyróżnienia

Icon Background color

Kolor tła

Wyróżnia zaznaczony tekst bieżącym kolorem wyróżnienia. Jeśli tekst nie jest zaznaczony, kliknij ikonę Kolor wyróżnienia, wybierz tekst, który chcesz wyróżnić, a następnie ponownie kliknij ikonę Kolor wyróżnienia. Aby zmienić kolor wyróżnienia, kliknij strzałkę obok ikony Kolor wyróżnienia, a następnie kliknij żądany kolor.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Użycie grafiki jako tła

Plik

Zawiera informacje o pliku graficznym.

Pole wyświetlania

Pokazuje ścieżkę do pliku graficznego.

Łącze

Łączy lub osadza pik graficzny w bieżącym pliku.

Podgląd

Wyświetla lub ukrywa podgląd wybranej grafiki.

Przeglądaj

Odszukaj plik graficzny, którego chcesz użyć jako tła, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Typ

Określa sposób wyświetlania grafiki tła.

Pozycja

Zaznacz tę opcję, a następnie wybierz lokalizację na siatce pozycji.

Obszar

Rozciąga grafikę, wypełniając cały obszar tła zaznaczonego obiektu.

Sąsiadująco

Wyświetla grafikę, powtarzając ja aż do pokrycia całego obszaru tła zaznaczonego obiektu.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!