Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Położenie, rozmiar i styl krawędzi można określić w programach Writer lub Calc.

Aby wykonać tę operację...

(wszystkie opcje dostępne tylko w programach Writer i Calc)

Wybierz kartę Format - Akapit - Krawędzie.

Wybierz kartę Format - Obraz - Właściwości - Krawędzie.

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Krawędzie.

Wybierz kartę Format - Strona - Krawędzie.

Wybierz kartę Format - Znak - Krawędzie.

Wybierz Widok - Style, a następnie otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Nowy/Edycja stylu - Krawędzie.

Wybierz przycisk Format - Strona - Główka - Więcej.

Wybierz przycisk Format - Strona - Stopka - Więcej.


Rozmieszczenie linii

Wybierz wstępnie zdefiniowany styl obramowania do zastosowania.

Możesz też użyć przycisku Krawędzie na pasku narzędzi, aby zastosować wstępnie zdefiniowane formaty krawędzi.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona krawędzi

Krawędzie

Linia

Określa styl obramowania, które ma zostać zastosowane. Obramowanie jest stosowane do krawędzi zaznaczonych w podglądzie.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona stylu linii

Styl linii

Wybierz kolor linii, który chcesz zastosować do zaznaczonych krawędzi.

Wypełnianie

Określa odstęp między obramowaniem a zawartością zaznaczenia.

Do lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Do prawej

Określa odstęp między prawą krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią a zawartością zaznaczenia.

Synchronizuj

Stosuje to samo ustawienie wypełnienia do wszystkich czterech krawędzi po wprowadzeniu nowej odległości.

Styl cienia

Do krawędzi można także zastosować efekt cienia. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, stosując ten efekt tylko wtedy, gdy wszystkie cztery krawędzie są widoczne.

note

Rozmiar grafik i obiektów zakotwiczonych do ramki w dokumencie nie może przekraczać rozmiaru ramki. W przypadku zastosowania efektu cienia do krawędzi obiektu, który wypełnia całą ramkę, rozmiar tego obiektu jest zmniejszany, aby umożliwić wyświetlenie cieni.


Pozycja

Określa styl cienia dla zaznaczonych krawędzi.

Odległość

Określa szerokość cienia.

Kolor

Określa kolor cienia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!