Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment. To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Paragraph.

Po wstawieniu kursora do obiektu na pasku Formatowanie tekstu kliknij

Icon Paragraph

Akapit


Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!