Akapit

Modyfikuje format bieżącego akapitu, np. wcięcia i wyrównanie.

Aby zmodyfikować czcionkę bieżącego akapitu, zaznacz cały akapit, wybierz Format - Znak, a następnie kliknij kartę Czcionka.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Akapit.

Z menu kontekstowego:

Umieść kursor w akapicie, wybierz Akapit - Akapit.

Z interfejsu z kartami:

W menu Główne karty Główne wybierz Akapit.

Z panelu bocznego:

Otwórz panel Style, wybierz styl akapitu, otwórz menu kontekstowe i wybierz Nowy lub Edycja stylu.

Z pasków narzędzi:

Ikona akapitu

Akapit


Wcięcia i odstępy

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Wyrównanie

Ustawia wyrównanie akapitu w stosunku do marginesów strony.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!