Typografia azjatycka

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Paragraph - Asian Typography tab (not in HTML).

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Typography tab.


Zmiana wiersza

Ustaw opcje dla znaków nowej linii w dokumentach w językach azjatyckich.

Uwzględnij listę znaków niedozwolonych na początku i na końcu wiersza

Zapobiega rozpoczynaniu lub kończeniu wiersza znakami wymienionymi na liście. Są one przenoszone do kolejnego lub poprzedniego wiersza. Aby edytować listę znaków niedozwolonych, wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Układ azjatycki.

Zezwól na wieszanie interpunkcji

Zapobiega łamaniu wiersza przed znakami przecinka i kropki. Zamiast tego są one dodawane do końca wiersza, nawet jeśli mają przez to znaleźć się na obszarze marginesu strony.

Apply spacing between Asian and non-Asian text

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.

Please support us!