Układ azjatycki

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla języków azjatyckich. Zaznacz znaki w tekście, a następnie wybierz to polecenie.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Znak - zakładka Układ azjatycki

Wybierz Widok - Style, a nastpęnie otwórz menu kontekstowe pozycji i kliknij kartę Nowy/Edycja stylu - Układ azjatycki.


Podwójne wiersze

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla zaznaczonego tekstu.

Pisz w dwóch wierszach

Umożliwia pisanie w dwóch wierszach w obszarze zaznaczonym w bieżącym dokumencie.

Znak otaczający

Określa znaki otaczające obszar pisania w dwóch wierszach.

Znak wiodący

Umożliwia wybranie znaku określającego początek obszaru pisania w dwóch wierszach. Aby wybrać niestandardowy znak, należy zaznaczyć pozycję Inne znaki.

Znak końcowy

Wybierz znak określający koniec obszaru pisania w dwóch wierszach. Aby wybrać niestandardowy znak, należy zaznaczyć pozycję Inne znaki.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!