Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Character - Position tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Alignment tab.


Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

Pozycja

Ustaw opcje indeksu górnego lub dolnego dla znaków.

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii bazowej.

Normalna

Usuwa format indeksu górnego lub dolnego.

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii bazowej.

Podnieś/obniż o

Wprowadź wartość, o jaką chcesz podnieść lub obniżyć zaznaczony tekst w stosunku do linii bazowej. Sto procent odpowiada wysokości czcionki.

Wzgl. rozm. czcionki

Wprowadź wartość, o jaką chcesz zmniejszyć rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu.

Automatyczny

Automatycznie ustawia wartość podniesienia lub obniżenia zaznaczonego tekstu w stosunku do linii bazowej.

Rotation/scaling

Skaluj szerokość

Określa wartość procentową szerokości czcionki w celu rozciągnięcia lub zmniejszenia zaznaczonego tekstu w poziomie.

Odstęp

Określa odstępy między poszczególnymi znakami.

Odstęp

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

Ikona wskazówki

Aby zwiększyć odstęp, ustaw wartość dodatnią; aby zredukować, ustaw wartość ujemną.


Kerning

Automatycznie dostosuj odstępy między znakami w odniesieniu do określonych kombinacji liter.

Kerning jest dostępny tylko dla niektórych typów czcionek, a jego użycie wymaga obsługi tej opcji przez drukarkę.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Please support us!