Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Znak - Pozycja.

Wybierz Widok - Style, a następnie otwórz menu kontekstowe pozycji i kliknij kartę Nowy/Edycja stylu - Wyrównanie.


Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

Pozycja

Ustaw opcje indeksu górnego lub dolnego dla znaków.

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii podstawowej.

Normalna

Usuwa format indeksu górnego lub dolnego.

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii podstawowej.

Podnieś/obniż o

Wprowadź wartość, o jaką chcesz podnieść lub obniżyć zaznaczony tekst w stosunku do linii podstawowej. Sto procent odpowiada wysokości czcionki.

Wzgl. rozm. czcionki

Wprowadź wartość, o jaką chcesz zmniejszyć rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu.

Automatyczny

Automatycznie ustawia wartość podniesienia lub obniżenia zaznaczonego tekstu w stosunku do linii podstawowej.

Obrót / skalowanie

Skaluj szerokość

Określa wartość procentową szerokości czcionki w celu rozciągnięcia lub zmniejszenia zaznaczonego tekstu w poziomie.

Odstępy

Określa odstępy między poszczególnymi znakami.

Odstępy

Określa odstęp między znakami zaznaczonego tekstu. Wprowadź wielkość, o jaką chcesz rozszerzyć lub zwęzić tekst na przycisku obracania.

tip

Aby zwiększyć odstęp, ustaw wartość dodatnią; aby zredukować, ustaw wartość ujemną.


Kerning

Automatycznie dostosuj odstępy między znakami w odniesieniu do określonych kombinacji liter.

Kerning jest dostępny tylko dla niektórych typów czcionek, a jego użycie wymaga obsługi tej opcji przez drukarkę.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!