Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Axis - Y Axis - Numbers tab (chart documents).


Kategoria

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Format

Select how you want the contents of the selected to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format code box.

Pola listy kategorii waluty

Wybierz walutę, a następnie przewiń w górę listy Format, aby zobaczyć opcje formatowania tej waluty.

note

Kod formatu walut ma postać [$xxx-nnn], gdzie "xxx" oznacza symbol waluty, a "nnn" kod kraju. W przypadku użycia specjalnych symboli bankowych, takich jak EUR (dla euro), kod kraju nie jest wymagany. Format waluty nie jest zależny od języka wybranego w polu Język.


Język

Ustawienie języka zapewnia zachowanie formatu daty i waluty, miejsc po przecinku i separatorów tysięcy nawet w przypadku otwarcia dokumentu w systemie operacyjnym używającym odmiennych domyślnych ustawień językowych.

Opcje

Określa opcje wybranego formatu.

Miejsca po przecinku

Wpisz liczbę miejsc dziesiętnych, które chcesz wyświetlić.

Liczba cyfr mianownika

W postaci ułamka, wprowadź liczbę cyfr mianownika do wyświetlenia.

Zera wiodące

Wprowadź maksymalną liczbę zer do wyświetlenia przed przecinkiem.

Negative numbers red

Changes the font color of negative numbers to red.

Thousands separator

Wstawia separator tysięcy. Rodzaj użytego separatora zależy od ustawień językowych.

Notacja inżynierska

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Kod formatu

Wyświetla kod formatu liczb dla wybranego formatu. Można również wprowadzić format niestandardowy. Następujące opcje są dostępne wyłącznie dla formatów liczb zdefiniowanych przez użytkownika.

Dodaj

Dodaje wprowadzony kod formatu liczb do kategorii formatów użytkownika.

Edycja komentarza

Dodaje komentarz do wybranego formatu liczb.

Usuń

Usuwa wybrany format liczb. Zmiany odnoszą skutek po ponownym uruchomieniu LibreOffice.

Wiersz komentarza

Wpisz komentarz do wybranego formatu liczb, a następnie kliknij poza ten obszar.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Kody formatu liczb: niestandardowe kody formatów zdefiniowane przez użytkownika.

Please support us!