Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Character - Font Effects tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab.


Font Effects Page Dialog Image

Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

Kolor czcionki

Sets the color for the selected text. If you select Automatic, the text color is set to black for light backgrounds and to white for dark backgrounds.

warning

Zaznaczenie pola wyboru Użyj automatycznego koloru czcionki ekranowej w opcjach LibreOffice – Ułatwienia dostępu powoduje zignorowanie koloru tekstu na ekranie.


Transparency

Sets the transparency of the character text. The value 100% means entirely transparent, while 0% means not transparent at all.

Text Decoration

Nadkreślenie

Wybierz styl nadkreślenia, który chcesz zastosować. Aby zastosować nadkreślenie tylko do słów, zaznacz pole Poszczególne słowa.

Kolor nadkreślenia

Wybór koloru nadkreślenia.

Przekreślenie

Określa styl przekreślenia dla zaznaczonego tekstu.

note

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Podkreślenie

Wybierz styl podkreślenia, który chcesz zastosować. Aby zastosować podkreślenie tylko do słów, zaznacz pole Poszczególne słowa.

note

W przypadku zastosowania podkreślenia do tekstu w indeksie górnym linia podkreślenia jest umieszczana na poziomie tego tekstu. Jeśli tekst w indeksie górnym znajduje się wewnątrz wyrazu pisanego zwykłym tekstem, to poziom podkreślenia nie jest zmieniany.


Ikona na pasku narzędzi:

Icon Underline

Podkreślenie

Kolor podkreślenia

Wybór koloru podkreślenia.

Poszczególne słowa

Stosuje wybrany efekt tylko do wyrazów, pomijając spacje.

Efekty

Określa stosowane efekty czcionki.

Uwypuklenie

Select a relief effect to apply to the selected text. The embossed relief makes the characters appear as if they are raised above the page. The engraved relief makes the characters appear as if they are pressed into the page.

Konspekt

Wyświetla kontury zaznaczonych znaków. W przypadku niektórych czcionek użycie tego efektu nie jest możliwe.

Cień

Dodaje cień padający w dół i w prawo od zaznaczonych znaków.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Znak wyróżnienia

Określa znak, który ma być wyświetlany nad lub pod całym zaznaczonym tekstem.

Pozycja

Określa miejsce wyświetlania znaków wyróżnienia.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!