Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Znak - Efekty czcionki.

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe pozycji i wybierz kartę Modyfikuj/Nowy - Efekty czcionki.


Obraz okna dialogowego efektów czcionki

Zmiany zostaną zastosowane do bieżącego zaznaczenia, do całego słowa, w którym znajduje się kursor lub do nowego tekstu.

Kolor czcionki

Ustawia kolor zaznaczonego tekstu. Jeśli wybierzesz Automatyczny, kolor tekstu zostanie ustawiony na czarny dla jasnego tła i na biały dla ciemnego tła.

warning

Zaznaczenie pola wyboru Użyj automatycznego koloru czcionki ekranowej w opcjach - LibreOffice - Dostępność powoduje zignorowanie koloru tekstu na ekranie.


Przezroczystość

Ustawia przezroczystość tekstu znaku. Wartość 100% oznacza całkowitą przezroczystość, natomiast 0% oznacza całkowity brak przejrzystości.

Dekoracja tekstu

Nadkreślenie

Wybierz styl nadkreślenia, który chcesz zastosować. Aby zastosować nadkreślenie tylko do słów, zaznacz pole Poszczególne słowa.

Kolor nadkreślenia

Wybór koloru nadkreślenia.

Przekreślenie

Określa styl przekreślenia dla zaznaczonego tekstu.

note

Jeśli zapiszesz dokument w formacie programu Microsoft Word, wszystkie style przekreślenia zostaną przekonwertowane na styl pojedynczej linii.


Podkreślenie

Wybierz styl podkreślenia, który chcesz zastosować. Aby zastosować podkreślenie tylko do słów, zaznacz pole Poszczególne słowa.

note

W przypadku zastosowania podkreślenia do tekstu w indeksie górnym linia podkreślenia jest umieszczana na poziomie tego tekstu. Jeśli tekst w indeksie górnym znajduje się wewnątrz wyrazu pisanego zwykłym tekstem, to poziom podkreślenia nie jest zmieniany.


Ikona na pasku narzędzi:

Ikona podkreślenia

Podkreślenie

Kolor podkreślenia

Wybór koloru podkreślenia.

Poszczególne słowa

Stosuje wybrany efekt tylko do wyrazów, pomijając spacje.

Efekty

Określa stosowane efekty czcionki.

Uwypuklenie

Wybierz efekt Uwypuklenie, który chcesz zastosować do zaznaczonego tekstu. Wypukłe uwypuklenie sprawia, że znaki wyglądają tak, jakby były uniesione ponad stronę. Grawerowane uwypuklenie sprawia, że znaki wyglądają tak, jakby były wciśnięte w stronę.

Konspekt

Wyświetla kontury zaznaczonych znaków. W przypadku niektórych czcionek użycie tego efektu nie jest możliwe.

Cień

Dodaje cień padający w dół i w prawo od zaznaczonych znaków.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Znak wyróżnienia

Określa znak, który ma być wyświetlany nad lub pod całym zaznaczonym tekstem.

Pozycja

Określa miejsce wyświetlania znaków wyróżnienia.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!